"Apple của Trung Quốc" vươn lên theo cùng một cách Samsung đã dùng để vượt mặt Apple, nhưng chính sự "học hỏi" không suy nghĩ đó đã bắt đầu khiến cho Xiaomi phải trả giá.

Đọc thêm>>>

Chia sẻ: Post item information on Facebook Add To Twiiter Add To Del.icio.us Stumble This Digg This Add To Reddit Add To Yahoo